Sàn là nguồn gây bụi hàng đầu.
Việc làm sạch bụi bẩn rất quan trọng ảnh hưởng tới quá trình làm việc, tạo ra khối lượng bụi trong không khí rất nhiều mà còn tạo ra lượng bụi lớn trong xưởng. 

Việc tĩnh điện cũng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình thu thập hạt bụi theo phương pháp thông thường. Vì vậy nên chuyển sang hệ thống làm sạch dưới đây.Hơn nữa sự ra đời của hệ thống xử lý canxi cacbonat ngăn cản các phương pháp làm sạch thông thường.

Sản phẩm của chúng tôi bảo vệ nhanh chóng thay thế các hệ thống làm sạch thông thường. 

 

Để được tư vấn loại sản phẩm phù hợp hãy liên hệ với chúng tôi: 

Email: info@vietnam-imtc.com                    Hotline: 0949 880 968