Việc sơn xong một chiếc xe sẽ ảnh hưởng đáng kể tới việc người tiêu dùng đánh giá chất lượng nó. Vì vậy nên, OEM đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức vào việc sản suất chiếc xe có chất lượng sơn loại A và không có khiếm khuyết.

  

Nhưng một trong những thách thức lớn nhất trong xưởng sơn là chống lại bụi bẩn. Hạt bụi, sợi, hạt trong không khí và các chất gây ô nhiễm khác trong xưởng sơn bằng nhiều con đường khác nhau. Họ sẽ tìm thấy hàng tá bụi bẩn dính trên xe. Trừ khi phát hiện và loại bỏ bụi bẩn trước khi hoàn thành nếu không thì phải sửa chữa rất tốn kém và tiêu thụ thêm nhiều vật liệu.

  

Công nghệ của chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng 3 cách tiếp cận:
- Giữ bụi bẩn bên ngoài xưởng sơn
- Ngăn chặn bụi bẩn tạo ra bên trong xưởng sơn
- Bao bọc và cô lập bụi bẩn bên trong xưởng sơn