Keo Loctite 3609 - Chipbonder

- LOCTITE 3609 được thiết kế để liên kết các thiết bị gắn trên bề mặt với các bảng mạch in trước khi hàn.

Đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng có tốc độ phân phối từ trung bình đến cao, có độ dầy cao, cường độ ướt cao và đặc tính điện tốt.

LOCTITE 3609 đã được sử dụng thành công trong các quy trình không có chì với nước và chất cồn.

 

- LOCTITE 3609 cung cấp các đặc tính sản phẩm sau:

Hóa chất: Loại Epoxy

Ngoại quan : Màu đen, màu đỏ

Thành phần: Một thành phần

Ứng dụng: Keo dán bề mặt

Các ứng dụng khác: Liên kết các bộ phận nhỏ

Tốc độ phân phối: Trung bình 15.000 -25.000 điểm / giờ

 

Để được tư vấn loại sản phẩm phù hợp hãy liên hệ với chúng tôi: 

Email: info@vietnam-imtc.com                    Hotline: 0949 880 968