Keo Loctite 3619 - Chipbonder

- LOCTITE 3619 ™ được thiết kế để liên kết các thiết bị gắn trên bề mặt với các bảng mạch in trước khi hàn.

Đặc biệt thích hợp khi đòi hỏi nhiệt độ bảo dưỡng thấp với các bộ phận nhạy cảm về nhiệt độ, và trong các ứng dụng cần thời gian bảo dưỡng ngắn.

 

- LOCTITE 3619 ™ cung cấp các đặc tính sau:

Loại hóa chất: Epoxy

Ngoại quan: màu đỏ LMS

Các thành phần: Một hợp phần

Ứng dụng: Keo dán bề mặt

 Tốc độ phân phối: Cao 25.000 - 40.000 điểm / h

 

Để được tư vấn loại sản phẩm phù hợp hãy liên hệ với chúng tôi: 

Email: info@vietnam-imtc.com                    Hotline: 0949 880 968