Thùng gấp loại nhỏ - 3432 C

Mô tả sản phẩm :

 

- Chất liệu : HDPE  hoặc  PP

- Tải trọng động 1000kg, tải trọng tĩnh 4000kg khi sử dụng đơn lẻ

- Khả năng chịu tải 500kg khi xếp chống, chồng 4 lên 1 trong tình trạng tĩnh, chồng 2  lên 1 trong tình trạng động

- Mở 4 phía

- Tỷ lệ gấp : 1.4 :1

- Giá đỡ nhãn mác được gắn vào cả 2 bên thành dài và thành ngắn.

- Có cung cấp phụ tùng cho thay thế