Thùng gấp loại to - 3432 A

Mô tả sản phẩm :

 

- Chất liệu: HDPE hoặc PP

- Tải trọng động : 1000kg, tải trọng tĩnh 4000kg khi sử dụng đơn lẻ

- Khả năng chịu tải 500 kg khi xếp chồng, chồng 4 lên 1 ở trạng thái tĩnh và chồng 1 lên 1 ở trạng thái động

- Mở  4 phía

- Có cửa lật ở cả 2 bên

Tỷ lệ gấp: 2.4 :1

- Giá đỡ nhãn mác được gắn vào thành dài và thành ngắn của thùng 

Có cung cấp phụ tùng thay thế 

Có cung cấp bọc chống bụi