Thùng gấp sóng hở - 3432

Mô tả sản phẩm :

 

Chất liệu: HDPE

- Tải trọng động 1000kg, tải tĩnh 4000kg khi sử dụng đơn lẻ

- Mở 4 phía