Thùng nhựa hở - 3432

  Mô tả sản phẩm :

 

Vật liệu: HDPE

- Tải trọng động 1000kg, tải trọng tĩnh 4000kg khi sử dụng đơn lẻ

- Mở 4 phía

- Thiết kế sóng nhựa hở giúp thông thoáng khí tự nhiên

- Có cung cấp nắp thùng/ bánh xe đẩy