Thùng nhựa kín - 3432

 Mô tả sản phẩm :

 

Vật liệu: HDPE

- Tải trọng động 1000kg, tải trọng tĩnh 4000kg khi sử dụng đơn lẻ

- Mở 4 phía 

- Thùng có sóng nhựa đặc kín, dễ dàng vệ sinh  

- Có cung cấp nắp thùng/ lỗ thoát nước/ bánh xe đẩy