Thùng rỗng sóng hở - 3384

 Mô tả sản phẩm :

 

Vật liệu : HDPE

- Tải động 1000kg, tải tĩnh 4000kg khi sử dụng đơn lẻ

- Mở 4 phía