Viện hàn lâm bắt tay VNPT đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường
Tùy từng lĩnh vực, sản phẩm cụ thể hai bên sẽ lựa chọn để sản xuất mở rộng hoặc ươm tạo phát triển công nghệ.

 Ngày 14/11, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam (VAST) và Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã thỏa thuận hỗ trợ nghiên cứu phát triển các đề tài, ý tưởng khoa học công nghệ; hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) và các lĩnh vực khác gắn liền với VT-CNTT.

Theo thỏa thuận này VAST cung cấp các giải pháp công nghệ, sản phẩm phần mềm, tích hợp VT-CNTT dựa trên hạ tầng và nguồn nhân lực sẵn có của VNPT để triển khai các ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, giáo dục. 

VAST cùng với VNPT xây dựng và sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm, giải pháp VT-CNTT.

Ở phần mình, VNPT tạo điều kiện để các nhà khoa học của VAST nghiên cứu khoa học, ứng dụng VT-CNTT vào các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội.

Việc hợp tác này sẽ giúp nhiều sản phẩm được đưa ra thị trường bởi vốn VAST chỉ có chức năng nghiên cứu còn thương mại hóa cần có bàn tay của doanh nghiệp.

 

Trước mắt có 13 lĩnh vực, sản phẩm hai bên sẽ cùng phát triển là các hệ thống: quản lý giám sát mạng xã hội, thông tin định vị tàu cá, nông nghiệp thông minh, quản lý, giám sát môi trường trực tuyến, hạ tầng mạng cáp quang cho Trung tâm dữ liệu... VAST cũng sẽ đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin, truyền thông cho VNPT.

-Nguồn: /vnexpress.net-