Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành Trải qua hơn 10 năm hoạt động, IMTC đã tạo dựng được vị thế nhất định trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp vật tư cho các nhà máy sản xuất công nghiệp tại Việt Nam
Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức Với thời gian hoạt động trên 10 năm, cơ cấu tổ chức của IMTC Việt Nam hiện tại có đầy đủ các phòng ban, đảm bảo quy trình hoạt động và vận hành công ty một cách chuyên nghiệp nhất
Giá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi Ở IMTC, chúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm: “TÂM - TẦM - TÍN”
Sứ mệnh Sứ mệnh Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một môi trường chuyên nghiệp cũng như mang tới các giải pháp tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp