Thư Ngỏ Thư Ngỏ Năm 2008, từ một công ty với số vốn khiêm tốn, trải qua 10 năm hoạt động đến nay, Công ty IMTC Việt Nam đã xây dựng được một thương hiệu mạnh với một đội ngũ cán bộ kỹ sư, chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết.
Dấu Ấn Lịch Sử Dấu Ấn Lịch Sử Trải qua 10 năm hoạt động với tư cách là nhà phân phối chính hãng, IMTC tự hào là đối tác tin cậy, uy tín được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế lựa chọn trên thị trường.
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức HĐQT công ty IMTC Việt Nam là đại diện chủ sở hữu công ty. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty: do HĐQT công ty IMTC Việt Nam bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lí công ty theo định hướng và mục tiêu của chủ sở hữu.