Henkel innovation challenge – Trải nghiệm kinh doanh sâu sắc Henkel innovation challenge – Trải nghiệm kinh doanh sâu sắc Cuối cùng thì tất cả các sinh viên tham dự đều là người chiến thắng. Vì tất cả họ đều thu nhận được nhiều trải nghiệm kinh doanh sâu sắc, và được làm việc với các nhà quản lý của một công ty quốc tế
Henkel – Thành công thương hiệu gắn liền với trách nhiệm xã hội Henkel – Thành công thương hiệu gắn liền với trách nhiệm xã hội Tập đoàn Henkel là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trên thế giới trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội
Công nghiệp phụ trợ ôtô: 10 năm vẫn chưa lớn Công nghiệp phụ trợ ôtô: 10 năm vẫn chưa lớn Dù đã sau nhiều năm phát triển nhưng có thể nói ngành công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô của Việt Nam dường như vẫn đang ở con số không.
Trang    1   2   3   4   5